KAPELLANKÅKENS MÅL HÅP OG TRU
Den som går inn døra her, skal alltid komma ut att hakket meir opplyst enn då hen gjekk inn.

LANGS LINJO 2024

Det var såpass suksessaktig i fjor, at me gyv laus igjen. Og ein bråte med gode folk er på programmet!

Så dette kan jo bli minst like bra som i fjor dette!

HER ER PROGRAMMET

BILLETTAR

DEN FYRSTE VINTEREN I KAPELLANKÅKEN

Tre månadar inn i det nye året, og vel eit halvt år inn i Kapellankåken sitt liv, kan me oppsummera at huset fungerer som me håpa, og vel så det. Mykje folk og god atmosfære har det vore på alle arrangementa me har skipa til sjølve, og dei som har leigd seg inn, har også hatt særs fine kveldar.


Me kjem attende med meir program for tida etter påske og fram til sommaren. Men alt no er eit nytt arrangement lagt ut i TicketCo: BØRGE LINDLAND SPELAR SONGAR HAN TRUR DU LIKAR

Berge Lindland spelar songar han rur du likar. I kapellankåken 06.04.24
 
MARS

LAURDAG 09.MARS KL. 18.00              BUGGE/PERSEN/FOLGERØ – TIDLAUSE HITS

         FREDAG 15.MARS KL. 19.30                  KVISS I KÅKEN

 
APRIL

         LAURDAG 06.APRIL KL. 18.00              BØRGE LINDLAND  SPELAR SONGAR HAN TRUR DU LIKAR

MAI

          TORSDAG 02. MAI KL. 19.00                BERIT OPHEIM – SOLOKONSERT

———————-   TIDLEGARE I 2024.  ——————-

LAURDAG 03. FEB KL. 18.00                BÅRD OSE: BEATLES, STONES OG KVINNENE

TYSDAG 06. FEB KL. 19.00                  BØRLI-KVELD MED SIGNJØRN JOHNSEN I REGI AV VOSS LYRIKKLAG 

LAURDAG 17. FEB KL. 18.00                 KJEREFOLK – KONSERT

 
JANUAR

LAURDAG 20. JAN KL. 18.00               FOSSE FOR DUMSKALLAR    

FREDAG 26. JAN KL.20.00                  SIDERSMAKING I REGI AV THOMAS DIGERVOLD/FEST I KJEFTEN 

 OM KAPELLANKÅKEN

Kapellankåken 17.mai 2023. Folk i tunet. Syner tunet og huset.
Folk i tunet. 17.mai i kapellankåken 2023.
Folk i baren. Sportshjørna i Kapellankåken mai 2023
Folk i baren. Sportshjørna i Kapellankåken mai 2023.

Midt på Voss, i eit eldre villastrøk, ligg huset og eigedommen Ullestadvegen 10. Frå 1906 til 2015 var dette fast bustad for den til ei kvar tid residerande kapellan i Voss prestegjeld. No er huset i ferd med å bli ein ny kulturscene på Voss, med folkeopplysning som fanesak. Eit hus der smal og brei underhalding går hand i hand, i god folkeopplysningsånd, det er målet. Kapellankåken kan brukast til alt frå kulturarrangement, selskap, seminar, møter. Kapellankåken er eit ideelt as, der alle inntekter går til å dekka rehabiliteringa og ombygginga av huset.

Me ynskjer deg velkomen både som publikum, arrangør, brukar, medhjelper, eller berre generelt interessert og nysgjerrig.

Bildet syner eigarane av kapellankåken på Voss, Jan Stedje, Trude Storheim og Linda Eide
Dei nye kapellanane i Ullestadvegen 10 Linda Eide, Trude Storheim og Jan Stedje.
Foto av dugnadsgjengen 25. juni 2022. Utanfor Kapellankåken – opplysningshuset på Voss.
Glad dugnadsgjeng juni 2022!

DETTE SKJEDDE I AUGUST26. AUGUST 2023

Me var fleire som beint fram vart religiøse denne laurdagen. Snorklipparen vart trekt ut frå eit fullsett publikum. Og den som vann er den personen i verda som har det sterkaste bandet til den gamle Kapellansgarden: Hanne Marie Molde, som budde her heile sin oppvekst. Er det muleg?!

Opninga av huset skjedde under Litteraturfestivalen Langs Linjo. Ei nyskaping som gjekk på skinner og over all forventning, spør dei oss. Sjå bilete frå Langs Linjo her.

Foto frå offisiell opning: Per Finne


KAPELLANKÅKENS MÅL HÅP OG TRU
Den som går inn døra her, skal alltid komma ut att hakket meir opplyst enn då hen gjekk inn.