KAPELLANKÅKENS MÅL HÅP OG TRU
Den som går inn døra her, skal alltid komma ut att hakket meir opplyst enn då hen gjekk inn.

GODT NYTTÅR! – OG ETTER NYTTÅR.

Det fyrste leveåret til Kapellankåken har sust avgårde. Og mykje har gått aldeles over forventning. Og mykje har me lært. Og meir er i vente av både det eine og det andre. Programmet for vinteren er me på alle måtar nøgde med. Noko for ein kvar smak som det så kjekt heiter, og dessutan har kvar enkelt av oss fleire smakar enn me kanskje er klar over sjølv. Så ja, absolutt, det er fine opplevingar i vente, for alle. Og etter eit arrangement er huset og baren alltid open utover kvelden. Velkomen!

 
JANUAR

LAURDAG 20. JAN KL. 18.00               FOSSE FOR DUMSKALLAR    

FREDAG 26. JAN KL.20.00                  SIDERSMAKING I REGI AV THOMAS DIGERVOLD/FEST I KJEFTEN 

 
FEBRUAR

LAURDAG 03. FEB KL. 18.00                BÅRD OSE: BEATLES, STONES OG KVINNENE

TYSDAG 06. FEB KL. 19.00                  BØRLI-KVELD MED SIGNJØRN JOHNSEN I REGI AV VOSS LYRIKKLAG 

LAURDAG 17. FEB KL. 18.00                 KJEREFOLK – KONSERT

LAURDAG 24. FEB KL. 19.00                BERIT OPHEIM

 
MARS

LAURDAG 09.MARS KL. 18.00              BUGGE/PERSEN/FOLGERØ – TIDLAUSE HITS 
OM KAPELLANKÅKEN

Kapellankåken 17.mai 2023. Folk i tunet. Syner tunet og huset.
Folk i tunet. 17.mai i kapellankåken 2023.
Folk i baren. Sportshjørna i Kapellankåken mai 2023
Folk i baren. Sportshjørna i Kapellankåken mai 2023.

Midt på Voss, i eit eldre villastrøk, ligg huset og eigedommen Ullestadvegen 10. Frå 1906 til 2015 var dette fast bustad for den til ei kvar tid residerande kapellan i Voss prestegjeld. No er huset i ferd med å bli ein ny kulturscene på Voss, med folkeopplysning som fanesak. Eit hus der smal og brei underhalding går hand i hand, i god folkeopplysningsånd, det er målet. Kapellankåken kan brukast til alt frå kulturarrangement, selskap, seminar, møter. Kapellankåken er eit ideelt as, der alle inntekter går til å dekka rehabiliteringa og ombygginga av huset.

Me ynskjer deg velkomen både som publikum, arrangør, brukar, medhjelper, eller berre generelt interessert og nysgjerrig.

Bildet syner eigarane av kapellankåken på Voss, Jan Stedje, Trude Storheim og Linda Eide
Dei nye kapellanane i Ullestadvegen 10 Linda Eide, Trude Storheim og Jan Stedje.
Foto av dugnadsgjengen 25. juni 2022. Utanfor Kapellankåken – opplysningshuset på Voss.
Glad dugnadsgjeng juni 2022!

DETTE SKJEDDE I AUGUST26. AUGUST 2023

Me var fleire som beint fram vart religiøse denne laurdagen. Snorklipparen vart trekt ut frå eit fullsett publikum. Og den som vann er den personen i verda som har det sterkaste bandet til den gamle Kapellansgarden: Hanne Marie Molde, som budde her heile sin oppvekst. Er det muleg?!

Opninga av huset skjedde under Litteraturfestivalen Langs Linjo. Ei nyskaping som gjekk på skinner og over all forventning, spør dei oss. Sjå bilete frå Langs Linjo her.

Foto frå offisiell opning: Per Finne


KAPELLANKÅKENS MÅL HÅP OG TRU
Den som går inn døra her, skal alltid komma ut att hakket meir opplyst enn då hen gjekk inn.